Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

APLICARE
01.01. BAZA CONTRACTULUI

NTS GmbH încheie contractele sale și oferă serviciile sale exclusiv pe baza ofertelor sale scrise, precum și versiunea actuală valabilă a listelor de prețuri scrise și a descrierilor de produse aparținând ofertei, precum și a acestor termeni și condiții generale (GTC).

De la prima încheiere a contractului, listele de prețuri, descrierile produselor și termenii și condițiile generale constituie automat baza tuturor contractelor ulterioare dintre NTS GmbH și clientul respectiv în versiunea curentă, chiar dacă aceste liste de prețuri, descrieri de produse și termeni și condiții generale nu mai sunt menționate în mod expres.

1.2. DATE ȘI DOCUMENTE NECESARE

Doar când toate datele necesare (cum ar fi documente, date de acces, texte, imagini și conținut) sunt disponibile pentru proiectul dorit, se poate stabili un termen limită cu clientul și se poate începe lucrul la acest proiect.

3.1. MODIFICĂRI VIITOARE

Modificările aduse listelor de prețuri, descrierilor produselor și a termenilor și condițiilor generale ale NTS GmbH vor fi anunțate în scris clientului și se consideră că sunt de acord în cazul în care antreprenorii nu opun în termen de două săptămâni și consumatorii nu opun în termen de patru săptămâni.

1 aprilie ACORDURI SUPLIMENTARE

Toate formele de acorduri suplimentare, atât înainte de încheierea contractului, cât și pe durata contractului, trebuie să fie în scris pentru a fi valabile. Acest lucru se aplică și antreprenorilor pentru abaterile de la cerința scrisă.

01.05. COMPONENTE CONTRACTUALE DE CLIENT

Descrierile serviciilor venite de la client vor deveni efective, chiar dacă sunt cunoscute de NTS GmbH, dacă sunt acceptate în scris de NTS GmbH. Textele legale provenite de la client vor deveni efective, chiar dacă sunt cunoscute de NTS GmbH, dacă sunt acceptate explicit de NTS GmbH cu un text legal care include o notă suplimentară completă (cum ar fi „GTC acceptat”). În caz contrar, NTS GmbH se opune în mod expres includerii de texte legale de la client. Simpla acceptare a descrierii serviciilor de către client de către NTS GmbH nu determină, prin urmare, acceptarea de texte legale de către client, chiar dacă acestea conțin texte legale (cum ar fi „Termenii și condițiile noastre generale se aplică”).

1.6. PROCEDURĂ PENTRU CONTRADICȚII

În cazul în care există contradicții între ofertă, listele de prețuri și descrierile produselor și condițiile generale ale NTS GmbH, acestea se aplică în ordinea menționată. Prin urmare, oferta individuală are prioritate față de toate celelalte elemente contractuale. În cazul contradicțiilor dintre elementele contractuale de la NTS GmbH și elementele contractuale ale clientului, elementele contractuale de la NTS GmbH au prioritate.

01.07. INACTIVITATE PROCEDĂ

În cazul în care dispozițiile individuale ale contractului sunt ineficiente sau neaplicabile, o dispoziție ineficientă în contractele cu antreprenorii trebuie înlocuită cu o dispoziție eficientă care se apropie cât mai mult de semnificația și scopul economic al dispoziției ineficiente.

01.08 UTILIZAREA CANALELOR

Canalele create de furnizorul de servicii rămân în posesia sa chiar și după rezilierea contractului. Factura creată pentru a configura canalul justifică timpul necesar. Dacă canalele de socializare ale clientului erau deja disponibile la momentul încheierii contractului, acestea vor rămâne în posesia sa. La începutul contractului, clientul trebuie să se asigure că prestatorului de servicii i se acordă drepturi de administrator pentru canalele pe toată durata contractului. Serviciul nostru este oferit imediat ce postările au fost formulate și predate clientului. Dacă contractul este reziliat din timp, nu mai este de la noi să atribuim înregistrările online.

CONCLUZIA CONTRACTULUI
1.2. OFERTA DE NTS GMBH

Baza pentru încheierea contractului este oferta respectivă și confirmarea comenzii asociate (AB) de la NTS GmbH către client. Ofertele de la NTS GmbH sunt gratuite, sub rezerva modificărilor și neobligatorilor. Dacă clientul efectuează o comandă, clientul este obligat la acesta timp de două săptămâni de la primirea la NTS GmbH.

Cercetări pe proiecte precum Software-ul, extensiile, serviciile etc. care sunt realizate de NTS GmbH pentru oferte și / sau proiecte sunt supuse unei taxe. Pentru aceasta se va percepe o tarifă forfetară, chiar dacă nu va mai exista nicio comandă după crearea ofertei.

2.2. OFERTA DE CLIENT

Dacă, în cazuri excepționale, clientul efectuează o comandă la NTS GmbH fără să i se ceară acest lucru, adică fără o ofertă anterioară de la NTS GmbH, companiile sunt obligate la NTS GmbH în aceste două săptămâni, consumatorii la o săptămână după primire.

2.3. ACCEPTARE DE NTS GMBH

Prin urmare, contractul nu intră decât prin contractul